Šta je to pelet?

2023pelet

Ukoliko ste se pitali šta je to pelet, evo odgovora na vaša pitanja

– Drveni pelet je bio-gorivo proizvedeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i najekonomičnije grejanje.

– Drveni pelet se proizvodi drobljenjem, mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (ogrevno drvo, piljevina, drvena sečka). Proizveden je u kontrolisanim uslovima u skladu sa EN 14961-1 standardom: prečnika od 6 mm, dužine do 30 mm, vlage ispod 10% i gustine iznad 1,12 kg/dm3.

  • Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njegovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Pelet se koristi za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo, na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela. Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotine i drvenih ostataka, odnosno nusproizvoda primarne industrije prerade drveta. Svi drveni ostaci mogu da se prerade u pelet.

Pogledajte neke od naših proizvoda

TGT – Beograd  je specijalizovana kompanija za prodaju Peleta i Briketa na malo i veliko. Kao kompanija koja iz dana u dan raste, vrlo nam je važno da naši klijenti  budu izuzetno zadovoljni i da svake naredne godine nastave saradnju sa nama.

Kontakt informacije

063 747 3559

064 571 6461

Adresa

5

Trifuna Pešića 25 – Beograd / Leštane

Radno vreme

Pon-petak: 09-17h

Subota: 09-16h

NEDELJA NERADAN DAN

Call Now Button